Adresa :
Pranë Selisë Qëndrore PD
Bulevardi Zhan Dark , nr 11,Tiranë
Tel:+355 682074313
Fax:+355 4 2230329
Mail: gazeta_rd@yahoo.com
www.rd.al

Nëse bëhesh pjesë e një lajmi që të shqetëson ose që do ta ndash me lexuesit tanë, na shkruaj.
Ose dërgoje materialin direkt në redaksinë tonë duke mbushur formularin që vijon. Faleminderit.

Browse...

Maximum size 10MB

Please wait...