Propagandë e turpshme me shëndetin e njerëzve! Mjeku: Çfarë ndodhi me spitalin e famshëm Covid3?!

Mblidh një tufë figurantësh që duartrokasin pa kushte, dhe “të pëllcasin kritikët, gjoja ne (sipas qeverisë) jemi më mirë se sa Gjermania” !(!!)
Ministria duhet t’i kishte treguar publikut numrin e njësive të kujdesit intensiv të gatshëm.

Italia ka më shumë se 10 mijë të tilla, ndërsa Gjermania e sfiduar prej qeverisë shqiptare ka mbi 50 mijë njësi.

Sa njësi tê tilla ka Shqipëria?

Po me spitalin e famshëm Covid 3 çfarë ndodhi?!

Përse nuk sqarohet publiku për gjendjen e tij me pajisje dhe staf?

Ilir ALLKJA
mjek