Mashtrimi, Bashkia nuk heq dorë nga prishja e Teatrit dhe kullat, ndryshon vetëm strategjia

Bashkia e Tiranës ka njoftur sot se nuk është arritur dakortësia me kompaninë private për ndërtimin e Teatrit dhe të kullave, ndaj ka vendosur ta ndërtojë vetë me paratë e buxhetit. Ajo thotë se do të hapë konkurrimin për kompaninë që do ta ndërtojë Teatrin.

Ajo që nuk ka ndryshuar në planin e Bashkisë është plani për të prishur Teatrin Kombëtar, ndërsa ndërtimi i kullave dhe tjetërsimi i pronës puiblike në atë zonë në asnjë rresht të komunikimit zyrtar të Bashkisë nuk vihet në dyshim.

Bashkia nuk ka hequr dorë nga tjetërsimi i truallit publik. Kemi të bëjmë vetëm me një ndryshim të strategjisë së Ramës dhe Veliajt për t’ia arritur qëllimit. Ndërsa më parë ishte planifikuar që i njëjti ndërtues do të ndërtonte edhe Teatrin edhe kullat tani është ndryshe. Do të kemi një ndërtim të Teatrit me fondet publike dhe një ndërtues tjetër që do të ndërtojë kullat mbi truallin publik.

Ajo që ka bërë Rama në rastin konkret është ndarja e këtyre dy ndërtimeve, duke mos qenë më në një projekt, por në dy projekte të ndryshme.

Njoftimi i Bashkisë

Në mbështetje të ligjit nr. 37/2018 dhe vendimit nr. 352, datë 04.04.2019 të Këshillit të Ministrave, pranë Bashkisë së Tiranës u ngrit komisioni për vlerësimin, negocimin dhe lidhjen e kontratës me objekt ‘Projektimin dhe realizimin e projektit urban dhe godinës së re të Teatrit Kombëtar’, në përbërje të të cilit ishte edhe përfaqësia e artistëve.

Komisioni i vlerësimit dhe negocimit nisi punën me hartimin e thirrjes së hapur për palët private të interesuara, për të marrë pjesë në këtë procedurë konkurruese dhe paraqitjen e një oferte financiare për ndërtimin e godinës së re të Teatrit Kombëtar dhe zhvillimin e zonës urbane.

Thirrja e hapur u publikua në faqen zyrtare të Bashkisë së Tiranës, si dhe u dërgua për botim në buletinin zyrtar të Agjencisë së Prokurimeve Publike.

Pas përfundimit të afatit për dorëzimin e ofertave, komisioni i vlerësimit, në përputhje me parashikimet ligjore dhe nën ekspertizën konsulentit të përzgjedhur për të ndihmuar komisionin, nisi punën me negocimin e ofertës së palës private të interesuar.

Komisioni i negocimit, në mbështetje të të gjitha kërkesave të komunitetit të artistëve për një teatër modern, i cili përmbush kriteret e nevojshme për realizimin profesional e me cilësi të shfaqjeve teatrale, nuk arriti të gjejë dakordësinë me palën private.

Modeli financiar i propozuar nga pala private e interesuar për ndërtimin e godinës së Teatrit të ri Kombëtar dhe zhvillimit të zonës urbane, por edhe kompleksiteti i projektit, i cili duhet të përmbushte të gjitha kërkesat teknike të kërkuara nga përfaqësia e artistëve në komision, nuk mundësonte ndërtimin e godinës në një kohë të shpejtë dhe me infrastrukturë moderne për një teatër bashkëkohor.

Nisur nga interesi për të ndërtuar një godinë bashkëkohore dhe moderne, që plotëson të gjitha kushtet teknike për realizimin e shfaqjeve, e cila t’i shërbejë komunitetit artistik teatror dhe publikut artdashës, Qeveria dhe Bashkia e Tiranës vendosën që godina e re e Teatrit Kombëtar të ndërtohet nga shteti si një investim publik.

Për këto arsye, Bashkia e Tiranës do t’i kërkojë Qeverisë Shqiptare që ta mbështesë financiarisht për realizimin e kësaj vepre ikonike për qytetin dhe vendin tonë. Bashkia e Tiranës zotohet se do ta ndërtojë Teatrin e ri Kombëtar në një kohë më të shkurtër kalendarike dhe në përmbushje të të gjitha kërkesave teknike të shprehura nga komuniteti i artistëve në konsultimet publike.

Puna për ndërtimin e godinës së re të Teatrit Kombëtar do të nisë brenda vitit të 100 vjetorit të shpalljes së Tiranës Kryeqytet të Shqipërisë.