Hidhet shorti në Apel, kush janë tre gjyqtarët që do gjykojnë Tahirin

Hidhet shorti për trupën gjykuese për çështjen Tahiri në gjykatën e Apelit.

Njoftimi i plotë

Në përgjigje të kërkesës tuaj, bazuar në ligjin nr. 119/2014 “Për të drejtën për informim”, si dhe nenit 46 të ligjit 98/2016 “Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë” ju bëjmë me dije se:

Në datë 20.02.2020 ora 13:30, u hodh shorti për caktimin e kolegjit penal që do shqyrtoj çështjen penale me nr. Akti 18 datë 19.02.2019.

Shorti përcaktoj kolegjin penal të përbërë nga gjyqtarët:

Albana Boksi Kryesuese

Nertina Kosova Anëtare

Nure Dreni Anëtare​

Zyra e Marrëdhënieve me Median dhe Publikun

Gjykata e Posaçme e Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar