Si të kuroni depresionin përmes frymëmarrjes

152

Një kërkim interesant nga Capa Hospital and Neuroscience, tregon se teknika e frymëmarrjes mund të përdoret si një alternativë e trajtimit të depresionit

Njerëzit që vuajnë nga sulmet e panikut, çrregullues zakonisht e bëjnë frymëmarrjen nga gjoksi. Nganjëherë ata marrin fryme thelle për të liruar tensionin nga gjoksi.

Frymëmarrja nga gjoksi rezulton në balancimin e oksigjenit dhe dioksid karbonit. Pra, ky është shkaku kryesor i sulmit te panikut.

Disa njerëz e ndalin frymëmarrjen gjatë dhimbjeve. Ndalja e frymëmarrjes e rritë tensionin në muskuj, gjë që e kufizon rrjedhjen e gjakut në vendin e dhimbjes. Kjo, po ashtu e shton dhimbjen. Frymëmarrja e thellë mundëson zvogëlimin e dhimbjes.

Frymëmarrja e thellë gjatë dhimbjeve është shpeshherë efektive te disa pacientë.
Disa njerëz mund ta largojnë dhimbjen plotësisht vetëm me ndihmën e teknikës së frymëmarrjes, mirëpo disa të tjerë nuk munden, sepse nuk janë sa duhet këmbëngulës.