Shërbime Avokatie

Shërbime Avokatie

Prej 10 Vitesh mbrojtje ligjore, asnjë Çështje të humbur..!

  • Përfaqësime ligjore në institucione publike dhe private.
  • Përfaqësime ligjore dhe mbrojtje për:
  • Çështje civile, familjare, administrative, tregtare, pronësie, penale.
  • Shpërbëlimi pas përfundimit të çështjes gjyqësore.
  • Për familjet në nevojë, konsulenca dhe mbrojtja ligjore është falas.

Për kontakt:

069 20 22 007