Ish ministri jep alarmin: Buxheti 2019, vetëm 150 lekë për pedagog dhe student

Myqerem TAFAJ

A është prioritet arsimi cilësor dhe shkenca në buxhetin 2019?
Buxheti 2019 parashikon vetëm rreth 150 lekë të reja për një student, pedagog apo kërkues në ditë !
Edhe për vitin 2019 qeveria planifikon buxhetin më të ulët per arsimin dhe shkencen në rajon. Buxheti total për arsimin dhe sportin zë vetëm 2,39% të Prodhimit të Përgjithshëm Bruto (PPB).
Për arsimin e lartë buxheti zë 0,42 % PPB (73,5 miliard lekë për rreth 135 mijë studentë në universitetet publike! ) ose rreth 150 lekë të reja /ditë për cdo student, ose sa 2 kafe studenti në ditë!
Nënfinancimi I kërkimit shkencor është akoma më I theksuar: 0,03% të PPB (gjithsej 5 miliard lekë, ku përfshihet edhe kuota për Horizon 2020 prej 1,7 miliard lekë; dmth mbeten 3,3 miliard lekë për rreth 6000 pedagogë në universitetet publike dhe private ose rreth 150 lekë të reja në ditë për kërkim për cdo pedagog!).
Kuvendi duhet të kërkoj një rritje me të paktën 25-30% të buxhetit për arsimin dhe shkencën!
Me 150 lekë të reja në ditë për cdo student dhe pedagog apo kërkues në universitete nuk mund të prodhohet cilësi! Me propagandë nuk arrihet cilësi në arsim! Nga hici del vetëm hic!
PPB total: 17,547 miliard USD
Buxheti I arsimit dhe sportit: 419.62 milion USD (ose 2,39% e PPB)
Buxheti për arsimin e lartë: 73,5 milion USD (0,42% e PPB)
Buxheti për shkencën: 5 milion USD (0.03 % e PPB)