Media italiane për vrasjen e shoferit të Xhafajat: Fantazi me vetëvrasjen

Media italiane i ka kushtuar vëmendje vrasjes së shoferit të ministrit të Brendshëm Fatmir Xhafaj. Ja çfarë shkruan Remocontro.it:
Shoferi personal i ministrit të Brendshëm, me vëlla trafikant droge të dënuar në Itali, vdes në garazhin e Gardës së Republikës.
– Vetëvrasje me tre ose gjashtë të shtëna në kokë. Vetëvrasja më kokëfortë në histori!
– Pastaj, tek ministri nga lidhjet e rrezikshme, një tjetër pakujdesi italiane.
Vetëvrasje me çdo kusht
Mistere shqiptare, vetëvrasje me gjashtë të shtëna. Donte patjetër të vdiste, përpiqet të mbështesë këtë tezë policia e Tiranës, me pak sforcime.
Shkelzen Qordja, 31vjeç, shoferi i Ministrit të Brendshëm Fatmir Xhafaj, kreu vetëvrasje duke qëlluar veten në anën e djathtë të kokës, i ulur në sediljen e shoferit të një makine shërbimi, lexojmë në lajmet lokale.
Kjo ndodhi në garazhin e Gardës së Republikës, reparti që merret me shoqërimin dhe sigurinë e politikanëve shqiptarë, i mbyllur nga brenda dhe i pa aksesueshëm nga jashtë, ku janë gjetur tre gëzhoja, versioni zyrtar i policisë ky, e cila duket një goxha këmbëngulje për të shkrehur armën me kafkën e thyer tashmë.
Tjetër burim, jo zyrtare por policeske, flet për gjashtë gëzhoja për një vetëvrasje fantazi.

Shkelzen Qordja ishte pjesë e Gardës prej pak më shumë se një vit. Para se të bëhet shofer i Fatmir Xhafaj ai kishte qenë shoferi i Engjëll Açaçit, Sekretari i Përgjithshëm i Kryeministrisë, ish-avokat penal në Romë -siç lexojmë të portali Exit – ” i njohur për mbrojtjen e të gjithë kriminelëve kryesorë shqiptare në gjykatat italiane, një mik i mirë i Fatmir Xhafajt (ministri me vëlla narkotrafikant). Lidhje të çuditshme dhe këmbëngulëse familjare atje. I ‘vetëvrari’, me vëllain e tij Ermal, edhe ai pjëse e Gardës, para regjistrimit në Garde, ishin shoferët personal të Xhafaj, ministër, dhe në miqësi të ngushtë me vëllain e tij Agron, narkotrafikant.
Skena e krimit
Një deklaratë nga policia, jo e lëshuar nga Prokuroria, raporton për plagë të ndryshme me armë zjarri të shkrehura nga e djathta në të majtë, dhe arma e shërbimit në dorën e djathtë të tij dhe e vendosurs në pozicionin e qitjes në breshëri. Rindërtim pak i pabesueshëm ky, në pritje të certifikimeve të tjera.
Për politikën çdo gjë është e qartë qysh në fillim: vetëvrasje për qeverinë, tashmë duke u marrë me skandalin narko vëllait të ministrit; ndërsa për opozitën është larje hesapesh të tipit mafioz.
Informacione keqdashëse kundërshtuese dhe të interesuara, por rrethanat nuk ndihmojnë. Rreth dy javë më parë Komandanti i Shërbimit Operacional të Gardës së Republikës, Martin Nika, u mor përpara dhe u vra nga një makinë në kundravajtje që pastaj u zhduk. Me dyshimin për vrasje të qëllimshme/të shënjestruar”.
Marrë nga Remocontro.it

BALCANI
Misteri albanesi, suicida a sei colpi con rimbalzi italiani
L’autista personale del ministro degli Interni col fratello narcotrafficante condannato in Italia morto nel garage della Guardia della Repubblica.
-Suicidio con tre o sei colpi alla tempia. Il suicida più caparbio della storia.
-Poi, sul ministro dalle parentele pericolose, altra disattenzione italiana.
03 luglio 2018
Il suicida a tutti i costi
Misteri albanesi, suicida a sei colpi. Voleva proprio morire, prova a sostenere la polizia dei Tirana, con ‘qualche forzatura’. Shkelzen Qordja, 31 anni, autista del Ministro degli Interni Fatmir Xhafaj, si è suicidato sparandosi alla tempia destra seduto al posto del guidatore in un’auto di servizio, leggiamo dalla cronaca locale. È accaduto in un garage della Guardia della Repubblica, il reparto che si occupa delle scorte e della sicurezza dei politici albanesi, chiuso da dentro e inaccessibile da fuori, dove sarebbero stati trovati tre bossoli, versione ufficiale della polizia, che è già un bel insistere nel premere il grilletto a testa già fracassata. Altra fonte, ufficiosa ma sempre sbirresca, parla addirittura di sei bossoli per un fanta suicidio.
Shkelzen Qordja era un militare della Guardia da poco piu’ di un anno. Prima di diventare l’autista di Fatmir Xhafaj era stato l’autista di Engjell Agaçi, il segretario generale della Presidenza del Consiglio albanese, già avvocato penalista a Roma -leggiamo da Exit News- «noto per aver difeso tutti i principali criminali albanesi nei tribunali italiani, notoriamente buon amico di Fatmir Xhafaj (il ministro col fratello narco)». Strane e insistite connessioni di famiglia lì attorno. Il presunto suicida col fratello Ermal, anche lui militare della Guardia, prima di essere arruolati, sono stati autisti personali di Xhafaj, il ministro, e in amicizia stretta con il fratello Agron, il narcotrafficante.
La scena del delitto. Un comunicato della Polizia, non rilanciato della Procura, riferisce di varie ferite di arma da fuoco sparate da destra a sinistra, e l’arma di servizio nella mano destra e con il selettore nella posizione di tiro a raffica. Ricostruzione poco credibile, in attesa di ben altre certificazioni. Ma per la politica tutto è chiaro da subito: suicidio per il governo, già alle prese con lo scandalo del fratello narco del ministro; regolamento di conti di tipo mafioso, per l’opposizione. Malizie contrapposte e certo interessate, ma le circostanze non aiutano. Circa due settimane prima il Comandante del Servizio Operativo della Guardia della Repubblica, Martin Nika, era stato travolto e ucciso da un’auto lanciata contro e poi dileguata. Col sospetto di omicidio mirato.