Keni gjithmonë duart të ftohta? Ja cili është problemi

454

Karakteristikë për disa njerëz është se gjithmonë kanë duar të ftohta, pavarsisht stinës. Shpesh themi se ata që i kanë duart e ftohta janë të sinqertë, por studiuesit nuk e arsyetojnë kështu. Një studim i ri i Universitetit të Kembrixhit, në Mbretërinë e Bashkuar, ka dhënë një shpjegim përsa i përket femrave të cilët kanë këtë karakteristikë. Për të arritu në një përfundim studiuesit bënë këtë eksperiment: ata morën 114 vullnetarë, përkatësisht nga mosha 18 deri 50 vjeç dhe i vendosën duar në akull për rreth 3 minuta. Shpejtësia me të cilën duart u ngrohën sërish u mat dhe u regjistrua. Hulumtuesit kanë nxjerrë nga shqyrtimi i të dhënave rezultate të rëndësishme për të kuptuar termoregulimin, domethënë aftësia e trupit për të rregulluar temperaturën e saj. Kështu ata dolën në përfundimin se ata që kanë duar të ftohta kanë masë të ulët muskulare. “Ne kemi menduar gjithmonë se yndyra e cila vepron si izolant ishte faktori i rëndësishëm në termorregullimin, por nga studimi rezultoi se është masa muskulare ajo që ndikon më së shumti në temperaturën e trupit”. Fëmijët dhe gratë që kanë gjithmonë duar të ftohta kanë masë muskulare të dobët.