Shqiptarët, të dhënë pas jetës virtuale

Shqiptarët, sidomos të rinjtë, rezultojnë të jenë ndër përdoruesit më të lartë të Facebook në rajon, por edhe në krahasim me vendet e Bashkimit Europian. Sipas Internet Word Stat, që publikon të dhëna për përdorimin e internetit, në Shqipëri janë rreth 1.4 milionë përdorues të Facebook. Për një popullsi prej rreth 2.8 milionë banorë, norma e penetrimit të Facebook është gati 50%, çka do të thotë se gjysma e njerëzve në Shqipëri janë përdorues të rrjetit më të madh social në botë. Të dhënat i përkasin vitit 2016. Penetrimi i internetit në Shqipëri është rreth 60%. Në krahasim me rajonin, shqiptarët janë më të dhënë ndaj Facebook. Në Bosnjë-Hercegovinë, norma e penetrimit të Facebook është 38.8%, ndonëse përdoruesit e internetit janë më të lartë se në Shqipëri, duke arritur në 68.1%. Në Maqedoni, penetrimi i përdoruesve të Facebook është 47.6%, edhe në Serbi po rreth 47%, në Kroaci 40.4%. Mali i Zi është në nivele të krahasueshme me Shqipërinë, në rreth 49%. Shqiptarët e Kosovës, që ka një normë përdorimi interneti shumë më të lartë se Shqipëria, në 80.9%, e përdorin më pak Facebook, me një normë penetrimi prej 45.7%. Bashkimi Europian ka penetrimin më të lartë të internetit prej 80.1%. Pavarësisht se kanë akses të lartë në internet, europianët duket se nuk preferojnë që të shpenzojnë kohë, duke u marrë me rrjetet sociale. Norma e përdorimit të Facebook të Bashkimit Europian është 48%. Nga vendet e BE-së, rrjetet sociale janë më popullore në Maltë me 75%, Qipro me 72%, Danimarkë me 66%. Shembull i përdorimit eficient të kohës është Gjermania, që ndonëse ka një penetrim interneti prej gati 90%, përdoruesit e rrjeteve sociale janë vetëm 38%. Përdoruesit më të pakët të rrjetit social janë në Rusi, me 8.2%. Me një popullsi prej 146 milionë banorësh, Rusia ka vetëm 12 milionë përdorues në Facebook. I krijuar në vitin 2004, Facebook është rrjeti social më i gjerë në botë. Në tremujorin e fundit 2016, Facebook kishte gati 1.86 miliardë përdorues mujorë aktivë. Në tremujorin e tretë 2012, numri i përdoruesve aktivë e ka kaluar 1 miliard. Përdorues aktivë janë ata që kanë hyrë në Facebook gjatë 30 ditëve të fundit.