Raporti: Shqiptarët pagesat më të larta për shëndetësinë

Shqiptarët kanë pagesat nga xhepi më të larta në Europë për shërbimet e shëndetit, por për 5142 familje, këto shpenzime janë katastrofike. “Catastrophic Health Expenditures” është një indeks global si një tregues i shmangies së rënies së popullatës në varfëri, për shkak të shpenzimeve shëndetësore.
Shpenzimet për shëndetësinë konsiderohen katastrofike nëse arrijnë në të paktën 40% të shpenzimeve të familjes, që mbeten pas zbritjes së shpenzimeve për ushqim.
Sipas INSTAT-it, aktualisht në këtë gjendje janë 5142 familje. Shifrat bëhen të ditur në Strategjinë e Shëndetësisë 2017-2020 që është në proces konsultimi.
Duke marrë në konsideratë këtë situatë, qeveria ka vënë si prioritet rritjen e financimit buxhetor për shëndetësinë. Aktualisht shpenzimet publike për shëndetësinë kanë arritur në 2.8% të PBB-së. Ministria e Shëndetësisë sqaron se vitet e fundit janë arritur rezultate të dukshme në përmirësimin e raportit midis shpenzimeve publike dhe private në shërbimet shëndetësore. Në vitin 2015, ky raport është 55% shpenzime publike dhe 45% private. Por një pjesë e konsiderueshme e këtyre shpenzimeve në fakt janë pagesa ndaj koncesionarëve privatë, deri tani katër të tilla që marrin financime nga buxheti i shtetit për ofrimin e shërbimeve shëndetësore.
Në strategjinë për shëndetësinë, qeveria është e angazhuar të rrisë financimin në shëndetësi, duke rritur financimet publike deri në masën 4% të PBB më 2025, si dhe uljen e pagesave nga xhepi deri në 30%.
“Ulja e shpenzimeve nga xhepi është e lidhur ngushtë me përpjekjet e qeverisë për të penguar rënien e familjeve në varfëri për shkak të kostos së papërballueshme të shpenzimeve për shëndetin. Ministria e Shëndetësisë po zbaton për herë të parë referimin ndaj Shpenzimeve Shëndetësore Katastrofike (Catastrophic Health Expenditures), si një tregues i shmangies së rënies së popullatës në varfëri, për shkak të shpenzimeve shëndetësore”, thuhet në të njëjtin dokument.

“Monitor”