Lëvizje ushtarake në Evropë

Drawsko Pomorskie, 13.06.2016. ¯o³nierze bior¹cy udzia³ w miêdzynarodowych æwiczeniach Anakonda-16, 13 bm. w Oœrodku Szkolenia Poligonowego Wojsk L¹dowych w Drawsku Pomorskim. To juz szósta edycja æwiczeñ, w których uczestniczy 18 pañstw cz³onkowskich NATO i piêæ pañstw Partnerstwa dla Pokoju. W czterech komponentach: l¹dowym, powietrznym, morskim i wojsk specjalnych æwiczy ok. 31 tys. ¿o³nierzy, w tym 12 tys. z Polski. (zuz) PAP/Marcin Bielecki

Anije të ngarkuara me tanke amerikane, artileri vetëlëvizëse dhe qindra automjete luftarake arritën sot në një port të Gjermanisë veriore në rrugën drejt Evropës Lindore, sipas agjencisë së lajmeve Associated Press.
Armatimet dërgohen me synimin për të forcuar aftësitë e NATO-s përballë një agresioni të mundshëm rus.
Gjatë dy javëve të ardhshme, rreth 3,500 trupa të një divizioni këmbësorie në Fort Karson të Kolorados do t’u shtohen pajisjeve luftarake që arritën sot në port.
Kjo shënon fillimin e një faze të re të operacionit me emrin “Atlantik Resolve”, i cili parashikon praninë e vazhdueshme të një brigate të blinduar amerikane në Evropë, mbi bazën e një rotacioni nëntë-mujor.
Trupat dhe pajisjet do të dislokohen së pari në Poloni dhe pastaj do të përhapen në shtatë vende, nga Estonia në Bullgari, ku është rritur nervozizmi lidhur me shtimin e operacioneve ushtarake ruse në rajon. Një njësi që do të shërbejë si shtab ushtarak do të vendoset në Gjermani.