Mashtrimi ndaj bizneseve, qeveria tërhiqet nga amnistia

Projekti i një amnistie të gjerë fiskale, që Ministria e Financave pati lajmëruar në verë, është rrudhur praktikisht në asgjë. Qeveria është tërhequr nga falja masive e borxheve tatimore, duke propozuar një variant të ri, i cili shuan vetëm detyrimet e pambledhshme të lindura para 31 dhjetorit 2010 dhe fal interesat e gjobat për borxhet e periudhës 2011-2014, nëse paguhet detyrimi. Për detyrimet pas 31 dhjetorit 2014, nuk do të ketë asnjë falje, përveç gjobave të vendosura gabim nga serveri i ri i tatimeve, për sigurimet shoqërore. Ky variant është praktikisht një draft parazitar, thjesht për qëllime elektorale, pasi sipas legjislacionit tatimor, borxhet që klasifikohen si të pambledhshme fshihen automatikisht dhe nuk kanë nevojë për ligj. Në verë, Ministria e Financave pati paralajmëruar se do të propozonte një amnisti të gjerë fiskale, e cila falte plotësisht detyrimet tatimore të krijuara para 1 janarit të vitit 2012 dhe prezantonte një skemë lehtësuese për borxhet tatimore pas kësaj periudhe. Sipas skemës, për borxhet e lindura pas 1 janarit 2012, që biznesi ka në tatime ose dogana do të faleshin 30 për qind e detyrimit dhe tërësisht gjobat e interesat, nëse paguhej 70 për qind e detyrimit. Skema e amnistisë u draftua në një projektligj të posaçëm, i cili ju dërgua për mendim Fondit Monetar Ndërkombëtar. Sipas relacionit shoqërues të draftit, përmes kësaj amnistie qeveria do të falte deri në 700 milionë dollarë borxhe të biznesit. Por duket se ky projekt ka ndeshur në kundërshtimin e fortë të Fondit Monetar Ndërkombëtar, çka e ka detyruar qeverinë të tërhiqet nga projekti i lajmëruar në verë dhe të prezantojë një variant të ri, i cili vetëm sa dublon procedurat aktuale për fshirjen e borxheve tatimore.