Të fundit në rajon për të drejtat e pronësisë

Shqipëria ka pozicionimin më të keq në rajon në treguesin e sistemit ligjor dhe të drejtave të pronësisë, sipas Raportit të fundit të Lirisë Ekonomike 2016 të Fraser Institute, publikuar pak ditë më parë. Ndonëse në përgjithësi Shqipëria u përmirësua me 20 vende, nga i 62-ti në atë të 42-të, duke qenë më e mira në rajon, kur vjen puna te zbatimi i sistemit ligjor dhe e drejta e pronës, shumë çështje çalojnë.
Pavarësia gjyqësore, me vetëm 2.73 pikë, është treguesi që merr jo vetëm më pak pikë në rajon, por edhe nga të gjithë indikatorët e tjerë të kësaj kategorie (pikët vlerësohen nga 1 në 10, ku sa më afër vlerës 1, aq më negativ është).
Shqipëria, së bashku me Bosnjën, “shquhen” dhe për gjykata të njëanshme, me përkatësisht 3.11 dhe 2.9 pikë.
Edhe në mbrojtjen e të drejtave të pronësisë, Shqipëria renditet e fundit në rajon, me 3.41 pikë.
Në zbatimin ligjor të kontratave, më keq se Shqipëria renditen Serbia dhe Bosnja.
Në Shqipëri rezulton që besueshmëria ndaj policisë është më e ulëta në rajon, me 4.54 pikë. Pas Shqipërisë, vendi ku qytetarët kanë më pak besim te policia është Serbia, me 4.71 pikë, ndërsa vendi i rajonit ku policia vlerësohet më shumë është Bosnja, me 7.3 pikë.
Shqipëria paraqitet më mirë në treguesin e ndërhyrjes ushtarake në ligje e politikë, me 8.33 pikë.
Vendi ynë së bashku me Maqedoninë rezultojnë që kanë më pak kosto si rrjedhojë e krimit dhe dhunës.

Renditja totale
Shqipëria u përmirësua me 20 vende në indeksin e lirisë ekonomike, sipas raportit “Liria Ekonomike në Botë 2016” publikuar nga Instituti Fraser pak ditë më parë dhe që analizon të dhënat e vitit 2014 për 159 vende. Shqipëria renditet në vendin e 42-të, nga pozicioni i 62-të, që ishte në raportin e mëparshëm, duke marrë 7.4 pikë nga 10 pikë të mundshme.
Në këtë indeks përfshihen pesë kategori në shqyrtim si Madhësia e Qeverisë, Struktura Ligjore ku përfshihet sistemi i drejtësisë dhe mbrojtja e së drejtës mbi pronën, paratë e pastra, lehtësia e tregtisë ndërkombëtare dhe legjislacioni. Treguesi më pozitiv në renditje është ai i parasë së shëndetshme, në vendin e 19 në botë; e ndjekur nga liria për tregti ndërkombëtare, në vendin e 31-të; legjislacioni, e 87 dhe e fundit në renditje është sistemi ligjor dhe e drejta e pronësisë, në pozicionin e 107.