Siguria e depozitave në Kosovë, në nivelin ligjor

An employee of GSA Austria (Money Service Austria) holds wads of new 500 euro banknotes at the company's headquarters in Vienna July 22, 2013. The GSA delivers new and collects old currency for the Austrian National Bank. REUTERS/Leonhard Foeger (AUSTRIA - Tags: POLITICS BUSINESS TPX IMAGES OF THE DAY) - RTX11V1K

Qendra për Hulumtime Strategjike dhe Sociale (STRAS) zhvilloi një konferencë me temë “Siguria e depozitave në Kosovë”. Drejtuesi i STRAS–it, Ibrahim Rexhepi, ka thënë se për depozita pos BQK-së duhet të jetë edhe e BQK-së me krijimin e politikave adekuate, duke përfshirë këtu edhe Ministrinë e Financave. “Depozitat janë faktor esencial për sistemin bankar. BQK ja është faktori më i madh për stabilitet financiar”, tha Rexhepi. Ndërsa Guvernatori i BQK-së, Bedri Hamza, ka thënë se bankat menaxhojnë depozitat, prandaj, sipas tij, besimi i konsumatorëve ndaj tyre është primar. “BQK-ja objektiv ka sistemin efikas bankar, duke përmirësuar funksion bankar në kuadër të rritjes ekonomike. Esencialisht mbikëqyrja bankare sigurohet se çdo bankë është në nivel të përshtatshëm për konsumatorë. Roli i BQK-së është ruajtja e stabilitetit financiar”, theksoi Hamza. Kurse ministri i Financave, Avdullah Hoti, tha se Kosova si vend i ri, ka krijuar një sistem bankar, të cilit mund t’i besohet. “Ka hapësirë për të ndjekur politika që ruajnë stabilitetin e vendit. Në masë të madhe, stabiliteti në vend është ruajtur, pasi shumë banka janë degë të bankave të huaja dhe punojnë me direktiva të Bankës Qendrore Europiane. Jam i lumtur që niveli i kredive po rritet, dhe na lehtësojnë pak barrën në financimin e investimeve kapitale”, ka thënë Hoti. Sipas tij, niveli i depozitave nuk është i kënaqshëm. “Jam i pakënaqur me nivelin e depozita prej 2.5 miliardë dhe me një kohë jo të volitshme, çfarë edhe i kufizon bankat”, ka thënë ai.