Energjia, kostot rriten me rreth 48%, biznesi lobim për zgjidhjen

Një nga problemet e bizneseve të turizmit, sipas Shoqatës Shqiptare të Turizmit (ATA) është rritja artificiale e kostove të energjisë elektrike me rreth 48%. Kjo rritje ka ardhur jo vetëm nga shtrenjtimit të energjisë në fillim të vitit 2015 (kur energjia nga 9 lekë/kWh u bë 11 lekë/kWh), por edhe faturimit të shumë bizneseve në tensionin e ulët, me tarifën 14 lekë/kwh. ATA ka theksuar se ka pasur rritje të çmimit të energjisë në mënyrë abuzive kjo e konfirmuar edhe nga ERE (Enti Rregullator i Energjisë).
Përballë këtij fakti që vazhdon i tillë që prej më shumë se një viti me kërkesë të 26 shoqatave, Biznes Albania dhe Unioni i Dhomave të Tregtisë dhe Industrisë do ta ndjekin këtë çështje pranë Entit Rregullator të Energjisë. Në argumentimin e bërë nga biznesi drejtuar administratorit të OSHEE-së, z. Ardian Çela thuhet: “Një grup konsumatorësh janë faturuar me çmimin 14 lekë/kWh që i korrespondon klientëve jofamiljarë në 0.4 kv, ndërkohë që çmimi për konsumatorët në 35kv dhe 20/10/6 kv sipas Vendimit NR. 148 datë 26.12.2014 të ERE-s është përkatësisht 9.5 lekë kWh dhe 11 lekë/KWh. I njëjti veprim vërehet edhe në faturimin e energjisë në pikë. Këta konsumatorë konfirmojnë se në praktikën e deritanishme janë faturuar me tarifat e tensionit të mesëm ndaj dhe kërkojnë sqarim për këtë ndryshim tarifor”.
Sipas burimeve pranë Unionit të Bashkimit të Dhomave të Tregtisë dhe Industrisë, kjo çështje, por edhe disa shqetësime të tjera në lidhje me procedurat tatimore do të ndiqen në vazhdimësi për të siguruar zgjidhje përfundimtare, që të mos jenë më probleme për biznesin.

OSHEE: Biznesi të investojë në kabina

Burime zyrtare pranë OSHEE-së për “Monitor” në lidhje me këtë çështje sqarojnë se bëhet fjalë për rreth 5,000 konsumatorë në të gjithë vendin që janë faturuar sipas kësaj skeme. OSHEE sqaron se është ERE ajo që përcakton mënyrën sesi bëhet faturimi dhe në lidhje me këtë çështje ka një korrespodencë mes dy institucioneve. Nga ana e saj, OSHEE ka ndërmarrë takime të shpeshta me biznesin që ka në pronësi kabinat elektrike, duke i kërkuar që të ndërmarrin investime (që mesatarisht llogariten në 3,000–4,000 euro) pasi në të kundërt do të gjenden përballë situatave aspak të kënaqshme.
Nga 25,079 kabina gjithsej në rrjetin elektrik të shpërndarjes më shumë se gjysma e tyre (ose 12,967) janë në pronësi të personave privatë dhe jo të OSHEE-së. OSHEE pohon se kjo pjesë e klientëve ka kontrata të pikëlidhjes në tensionin e mesëm, por matës të energjisë në pjesën pas pajisjeve transformuese dhe transmetuese, të cilat janë në pronësi të tyre, duke mos plotësuar gjatë investimit kushtet e plota për të kryer matje në tensionin sipas pikës së tyre të lidhjes.
Si pasojë e mosplotësimit të investimit, OSHEE ka humbje të energjisë për sasinë që furnizon këta klientë dhe që kalon në pajisje në zotërim të tyre duke pësuar kosto shtesë. Duke filluar nga muaji janar 2015, OSHEE i ka faturuar këta klientë në përputhje me kuadrin ligjor me tarifa të tensionit të ulët (TU). OSHEE bën të ditur se ka paraqitur pranë Entit Rregullator të Energjisë draft-rregulloren e re, e cila do të përcaktojë se cili do të jetë fati i 12 mijë kabinave që administrohen nga privati, një pjesë e mirë e të cilave nuk mirëmbahen dhe shkaktojnë probleme më pas në rrjetin e OSHEE.