Cash-i që transportohet nga bankat, sa paguan kompanitë e sigurimit në 2015

An employee of GSA Austria (Money Service Austria) holds wads of new 500 euro banknotes at the company's headquarters in Vienna July 22, 2013. The GSA delivers new and collects old currency for the Austrian National Bank. REUTERS/Leonhard Foeger (AUSTRIA - Tags: POLITICS BUSINESS TPX IMAGES OF THE DAY) - RTX11V1K

Kompanitë shqiptare të sigurimit kanë paguar një nivel rekord dëmesh prej 30 milionë lekë për “cash-in” në tranzit në vitin 2015 (dëmet nga transportimi i pareve cash), sipas të dhënave nga Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare (AMF). Ky është niveli më i lartë i paguar deri tani, teksa në 2014 shifra është zero dhe në 2012-2013-ën u paguan përkatësisht 580 mijë lekë dhe rreth 1.5 milionë lekë. Janë kryesisht bankat ato që sigurojne cash-in në tranzit, që nga momenti që paratë fillojnë të transportohen deri kur dorëzohen në destinacion. Transporti kryhet nga zyrat qendrore në degë, nga dega në degë, nga banka qendore në degë dhe Tiranë-Rinës e Rinas-Tiranë. Teksa në 18 muajt e fundit janë regjistruar 3 vjedhje të parave të bankave, që transportoheshin nga kompanitë e sigurisë fizike (security), më  fundit në Rinas, kompanitë e sigurimit duket se kanë filluar të zgjidhin qeset. Megjithatë, shuma e paguar aktualisht është shumë më e ulët se vjedhjet (vlerësohet që shuma në të tre vjedhjet i kalon 5 milionë euro), për dy arsye. Së pari procedurat zgjasin me vite (dy vjedhjet e para ende nuk janë paguar fizikisht, ndonëse është bërë njohja e dëmit) dhe së dyti, ky produkt është kryesisht i risiguruar, çka nënkupton që është risiguruesi ai që paguan një pjesë të dëmit (skema e pagesës kompani-risigurues varet nga marreveshja). Kompania e sigurimeve duhet të paguajë dëmshpërblim në momentin që çertifikohet humbja, në baze të raporteve të autoriteteve dhe njohjen e dëmit nga kompanitë. Në vitin 2015, dëmet e paguara kanë qenë më të larta se primet që kompanitë e sigurimit kanë marrë nga klientët. Vjedhjet gjatë transportit të vlerave monetare, që nisën 18 muaj më parë duket se kanë rritur interesin e bankave e kompanive të tjera që mund të bëjnë transport parash për t’u siguruar. Sipas të dhënave nga AMF-ja, të ardhurat nga produkti cash në transport për kompanitë e sigurimit janë trefishuar për 5-mujorin 2016, duke arritur në gati 30 milionë lekë, aq sa ka qenë shuma e arkëtuar për gjithë vitin 2015.