Investitorët e huaj: Legjislacioni Tatimor kompleks dhe i pakuptueshëm

Shoqata e Investitorëve të Huaj (FIAA) prezantoi përfundimet e raportit të tremujorit të parë mbi klimën e biznesit në vend. FIAA konstatoi se çështjet më problematike mbeten : zbatimi i ligjit, efikasiteti i sistemit gjyqësorit, ndryshimi i legjislacionit dhe atij tatimor në veçanti, stabiliteti i tij, pasi biznesi mendon se ai është kompleks dhe i ndryshueshëm shpesh i pakuptueshëm dhe me vështirësi në zbatim.
Për të përmirësuar këtë klimë, sipas kreut të FIAA-s Silvio Pedrazzi tha se është e nevojshme që të miratphet dhe të vihet në zbatim sa më shpejt reforma në drejtësi. Konkurenca e pandershme nëpërmjet ekonomisë informale është një faktor tjetër që ka ndikuar në përkeqësimin e besimit të biznesit, thotë shoqata në të cilën janë të antarësuar kompanitë më të mëdha me kapital të huaj në vend. Ky shqetësim është vlerësuar me 65 pikë dhe më pas i treti ndër elementët pengues më madhor është rradhitur korrupsioni, i cili është vlerësuar si problem madhor për klimën e biznesit në vend, duke marrë 60 pikë.
Në raport vlerësohet vendimi i Ministrisë së Financave për draft paketën fiskale 2017, nga e cila nuk parashikohet ndryshim i nivelit të taksave, por vetëm përmirësime proceduriale. “Megjithëse qeveria shqiptare ka ndërmarrë një sërë reformash në funksion të përmirësimit të klimës së biznesit në vend, duhet ende kohë që biznesi të ndryshojë përceptim dhe të krijojë pritshmëritë pozitive mbi klimën e biznesit në një të ardhme të afërt”, tha z.Pedrazzi. Studimi i FIAA është bërë në kuadër të projektit “Përmirësimi i Mjedisit të Biznesit në Shqipëri”, që u financua dhe zbatua nga Aleanca e Biznesit të Sllovakisë.