Tag: revolucioni

Rritja e Trump, trajektorja e kundërt e revolucioneve socialiste

Juval Noah Hararit Shfaqja e demokracive liberale, lidhet me idealet e lirisë dhe barazisë, që mund të duken në pamje të parë të vetëkuptueshme dhe...