Shifrat alarmante, gjysma e popullsisë shqiptare dëshiron të largohet nga vendi

335

Gati gjysma e popullsisë shqiptare dëshiron që të largohet nga vendi, sipas një sondazhi që është kryer nga Këshilli i Bashkëpunimit Rajonal në kuadër të Barometrit të Opinionit Publik në vendet e Ballkanit. Të anketuarve nga i gjithë Ballkani u është bërë pyetja: A do të merrnit në konsideratë që të largoheshit dhe punonit jashtë vendit?. 43% e shqiptarëve janë përgjigjur po, 52% kanë thene jo dhe pjesa tjetër kanë refuzuar të përgjigjen. Dhe pjesa më e madhe e atyre që duan të ikin janë të kualifikuar.
Në fakt, banorët e shteteve të Ballkanit janë të prirur të marrin në konsideratë të largohen nga vendi i tyre. Të parët janë shtetasit e Kosovës, me 48% që janë përgjigjur se do të merrnin në konsideratë që të largoheshin apo punonin jashtë vendit. Më pas, vjen Bosnjë Hercegovina, me një përqindje të përafërt me Shqipërinë (44%). Më pak të prirur të largohen janë maqedonasit dhe serbët, përkatësisht me 39% dhe 32% të të anketuarve.
Migrimi i jashtëm mbetet një propozim shumë atraktiv, sidomos për segmentet e popullsisë së rajonit, që kanë më shumë mundësi të lëvizin, thekson Barometri. “Një numër i madh i të anketuarve raportojnë një prirje për të lëvizur jashtë ekonomisë së tyre dhe jashtë rajonit – kjo është ndoshta më shumë një tregues i pakënaqësisë sesa një deklaratë e qëllimit për të ikur, por ka shqetësime gjithnjë e më të mëdha për rrjedhjen e trurit”.
“Tregjet e huaja të punës vazhdojnë të konkurrojnë fuqishëm me ato vendase, veçanërisht në disa ekonomi, si Kosova dhe Shqipëria, si dhe për individët më të rinj dhe më të kualifikuar. Punëtorët me më pak aftësi kanë më shumë gjasa të kenë një nxitje më të fortë për të lëvizur, duke pasur parasysh mundësitë e tyre të punësimit të kufizuar në shtëpi, por ata nuk kanë gjasa të sigurojnë punësim jashtë vendit, të paktën jo pa fituar aftësi të reja. Kjo reflektohet në numrin relativisht të ulët të punëtorëve të pakualifikuar që thonë se marrin në konsideratë lëvizjen jashtë vendit”, përfundon raporti. /monitor/