Testi që zbulon autizmin tek fëmijët në një kohë të hershme

374

Shkencëtarët kanë filluar të hedhin hapat e parë drejt një risie duke thënë se mund të bëhet test i ri i gjakut dhe urinës për autizmin.
Studimi i tyre ka testuar fëmijët të prekur ose jo nga kjo sëmundje dhe ka gjetur nivele më të larta të dëmtimit të proteinave në ato që kanë çrregullime. Hulumtuesit në Universitetin e Warwick thanë se testi, i cili besohet të jetë i pari në llojin e vet, mund të çojë në diagnozën e mëhershme të çrregullimeve të spektrit të autizmit (ASD) tek fëmijët, të cilët pastaj mund të marrin trajtim të përshtatshëm shumë më herët në jetë. Shkencëtarët thanë se hulumtimi i tyre gjeti një lidhje midis ASD dhe dëmtimit të proteinave në plazmën e gjakut. Studiuesit thanë se testet mund të çojnë përfundimisht në zbulimin e mëhershëm të autizmit, gjë që mund të jetë e vështirë për t’u diagnostikuar. Por ekspertët treguan se duhet të bëhet kujdes, pasi një test i tillë ishte ende larg. Autizmi prek sjelljen dhe ndërveprimin social, por është e vështirë të vihet në dukje dhe zakonisht nuk diagnostikohet para moshës dyvjeçare.