Si deputeti Kokëdhima shiste internet edhe për azilin e pleqve

466

Kompania “ABISSNET” në të cilën Kokëdhima zotëronte 100% aksionet e saj i ka shitur internet edhe azilit të pleqve në Fier. Data e realizimit të kontratës sipas dokumentacionit zyrtar është  ajo e 22 janarit 2014, pikërisht koha kur Kokëdhima kishte në pronësi të vet 100% aksionet e “ABISSNET”. Janë një sërë institucionesh shtetërore, të cilat kanë lidhur apo rinovuar kontrata e tyre me kompaninë e Kokëdhimës gjatë kohës që ai ka mbajtur edhe mandatin e deputetit edhe zotëronte 100% të aksioneve. Këtë e pohojnë dokumentet zyrtare. Kështu Teatri Kombëtar i Komedisë po ashtu ka lidhur kontratë me “ABISSNET” gjatë kohës që Kokëdhima ka zotëruar 100% të aksioneve të kompanisë dhe data përkon më 20 janar 2014. Avokati i Popullit po ashtu ka lidhur kontratë dhe ka bërë pagesën me “ABISSNET” më 6 janar 2014. Dogana Pogradec e ka lidhur kontratën më 23 janar 2014. Qendra Kombëtare e Transfuzionit të Gjakut e ka lidhur kontratën me “ABISSNET” më 9 janar 2014. Bashkia e Durrësit më 6 shkurt të këtij viti. Ndërmarrja e Shërbimeve Publike më 4 shkurt 2014. Të gjitha këto kontrata janë nënshkruar gjatë kohës që Kokëdhima sikurse e pohoi edhe vetë në një deklaratë ka zotëruar 100% të aksioneve të “ABISSNET”. Ai ka bërë shkëputjen fiktive nga kjo kompani më datën 6 shkurt të vitit 2014, ndërkohë që gjatë gjithë këtyre muajve ka vazhduar fushatën e vjedhjes së parave nga fondet publike. Lidhja e kontratave dhe ripërtëritja e tyre është një proces, i cili ka pak ndryshim. Çdo kontratë e ripërsëritur është një kontratë e re. Klienti e rifreskon kontratën kur ajo i mbaron me një kompani të caktuar, duke riparë të gjithë tregun. Klienti përzgjedh kompaninë që i intereson dhe ripërtërin kontratat. Kjo kontratë për këdo konsiderohet si një kontratë e re, sepse në të njëjtën kohë ofrohet shërbim i ri dhe kryhet pagesë e re. Nëse do t’i përmbaheshin kontratave të vjetra, ato bëhen nul në kohën që u skadon afati dhe institucioni nuk merr asnjë shërbim, sepse nuk paguan para. Të gjitha këto institucione, pra të gjitha ato 176 kontrata me institucionet shtetërore janë lidhur dhe kanë bërë pagesat e tyre gjatë kohës ka zotëruar 100% të aksioneve të kompanisë “ABISSNET”. Kokëdhima thotë se një pjesë e këtyre kompanive kanë bërë ripërtëritje të kontratave që janë lidhur më parë. Edhe nëse është e tillë, kjo nuk e shpëton Kokëdhimën nga shkelja e ligjit dhe Kushtetutës. Pagesat janë kryer po nga institucione publike. Fondet e tyre kanë qenë para të taksapaguesve. Nuk ka asnjë sens që sipas Kokëdhimës taksapaguesit shqiptarë duhet të paguajnë Kokëdhimën, këtë mendje të ndritur të kombit, edhe si deputet edhe si pronar i kompanisë “ABISSNET”.
Disa nga kontratat kur Kokëdhima, deputet zotëronte 100% të aksioneve

Dogana Pogradec (1529) –  “ABISSNET” Pogradec 8,250    2014.01.22    2014.01.23
Qendra Kombëtare e Transfuzionit të Gjakut (3535) – “ABISSNET” Tiranë 9,000       2013.12.31    2014.01.09
Teatri Kombëtar i Komedisë (3535) – “ABISSNET”    Tiranë    9,151    2014.1.0    2014.1.0
Avokati i Popullit (3535) –    “ABISSNET”    Tiranë              32,000    2014.1.6    2014.1.6
Bashkia Durrës (0707) – “ABISSNET”    Durrës                39,000    2014-02-05    2014.02.06
Bashkia Durrës (0707) –    “ABISSNET”    Durrës                41,536    2014.2.5    2014.2.6
Bashkia Elbasan (0808) –  “ABISSNET”    Elbasan                25,182    2014.1.7    2014.1.8
Ndërmarrja e Shërbimeve Publike Fier (0909)- “ABISSNET”    Fier 2,840 2014.2.4    2014.2.4
Ndërmarrja e Shërbimeve Publike Fier (0909) –    “ABISSNET” Fier      3,080 2014.2.4  2014.2.4
Shtëpia e të Moshuarve Fier (0909)- “ABISSNET”    Fier          2,840    2014.01.22    2014.01.22
Shtëpia e të Moshuarve Fier (0909)- “ABISSNET” Fier      2,840    2014.01.22    2014.01.22
Shtëpia e të Moshuarve Fier (0909)  “ABISSNET” Fier         5,950    2014.01.22    2014.01.22
Shtëpia e të Moshuarve Fier (0909)  “ABISSNET” Fier            6,958    2014.01.22    2014.01.22
Komuna Petrelë (3535) – “ABISSNET”    Tiranë                     8,000    2013.12.03    2014.01.16
Komuna Rashbull (0707) – “ABISSNET”    Durrës                   20,000    2014.01.28    2014.01.28
Komuna Petrelë (3535) – “ABISSNET”    Tirane                    8,000    2014.01.17    2014.01.17
Komuna Prezë (3535)  – “ABISSNET”    Tiranë                  11,000    2014.01.24    2014.01.27

Miliona nga fondet publike

Përmes një investigimi në sistemin e të dhënave Open Data numri i institucioneve shtetërore që paguajnë në favor të kompanisë së Kokëdhimës nuk ka fund, ndërsa shuma totale e transaksioneve të kryera midis institucioneve dhe kompanisë së Koço Kokëdhimës shkon jo pak, por plot 2,951,169.00 lekë (të reja). Nën presionin e fortë të Ramës dhe Kokëdhimës institucionet publike të drejtuara nga të majtët janë detyruar të gjithë të lidhin kontratata disa vjeçare me kompaninë e Kokëdhimës. Përfitimi i milionave nga kompania e tij e shërbimeve të internetit është vetëm një nga shumë tentakulat që Kokëdhima dhe bizneset e tij kanë kapur shtetin. Një tjetër burim miliona lekësh fitimprurës është edhe agjencia e tij e reklamave, agjenci e posaçme që merret me ekspozimin e reklamave citylight që me bekimin e Ramës përmes buxhetit të shtetit apo fondeve publike i garanton Kokëdhimës qindra milionë para. Ky rast përbën një nga rastet flagrante të korrupsionit të Ramës. Dihen lidhjet e Ramës me Kokëdhimën sikurse tani po faktohet edhe mënyra se si vjedhin paratë e taksapaguesve kjo dyshe ortake në miqësi dhe në qeveri.  Urdhri i Ramës për të gjitha agjencitë shtetërore është që të lidhin kontrata me kompaninë e Kokëdhimës. Të ashtuquajturat tender janë zhdukur dhe nuk ekzistojnë më. Ato janë zëvendësuar me urdhrin e Kryeministrit.  Në këtë mënyrë bëhet shumë e thjeshtë edhe ndarja e parave mes këtyre dy ortakëve. Kemi të bëjmë me një sistem mafioz të ndërtimit dhe funksionimit të qeverisë dhe pushtetit, ku gjithçka ndahet mes atyre që e konsiderojnë qeverinë jo si një angazhim qytetar, por si një ortakëri biznesi. Shqiptarët po vidhen haptazi. Miliardat e taksave të tyre po shkojnë për xhepat e Ramës dhe Koçove në qeveri. Kjo është një aferë e rëndë, e cila kërkon një hetim të plotë, pasi këto transaksione parash është e sigurtë që shkojnë mes këtyre dy ortakëve në qeveri. Kjo nuk është afera e vetme mes tyre. E gjithë qeveria është vënë në funksion të skemës Rama të biznesit personal dhe miqve të tij.

Shkelja e nenit 70 të Kushtetutës

Deputeti Koço Kokëdhima nëpërmjet shoqërisë së tij “ABISSNET sh.a.” ka përfituar fonde publike nga realizimi i veprimtarisë fitimprurëse të kompanisë së tij me organet publike, në kundërshtim me nenin 70/3 të Kushtetutës. Disa nga fondet publike të përfituara nga shoqëria tregtare në pronësi të deputetit Koço Kokëdhima paraqitet në linkun e mëposhtëm:
http://www.spending.data.al/sq/treasury/list/faqe/1/year/2014/perf_id/ABISSNET.
Duke nxituar të fshihnin këtë fakt të rëndë dhe shkelje flagrante të Kushtetutës, shoqëria “ABISSNET sh.a.” në një deklarim për mediat u shpreh se: “Zoti Koço Kokëdhima ka qenë aksioner në shoqërinë ‘ABISSNET sh.a’ deri më datë 06.02.2014, datë në të cilën ka shitur aksionet e tij tek një person tjetër juridik”. Në fakt një deklarim i tillë “përputhet” edhe me ekstraktin e QKR (një kopje të të cilit e gjeni bashkëlidhur), ku pasqyrohet se më datë 07.02.2014 është regjistruar çështja CN-352180-02-14, e cila ka të bëjë me: “Depozitimi i vendimit të Asamblesë së Përgjithshme të ortakëve të shoqërisë ‘2K GROUP’ ku është vendosur – Blerja e 100% të aksioneve të shoqërisë ‘ABISSNET sha’. Depozitimi i kontratës jo noteriale datë 06.02.2014 për kalimin e aksioneve dhe si rrjedhojë shoqëria ‘2K GROUP’ mbetet me ortak të vetëm shoqërinë ‘2K GROUP’”.